Kontaktní informace

Sídlo společnosti

ELEGANTISIMO s.r.o.

Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
(toto není adresa pro zasílání vratek a reklamací, ta je uvedena níže)

Adresa pro zasílání vratek a reklamací

ELEGANTISIMO s.r.o.

Generála Klapálka 1635, 272 01, Kladno

Identifikační údaje

IČO: 083 65 067

DIČ: CZ 083 65 067

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 317693

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.